Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Skarbiec III Filar
Typ funduszu Krajowy - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (70%) aktywów w długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez SP, (30%) w akcje spółek giełdowych. Subfundusz inwestuje w długoterminowo w papiery wartościowe. Subfundusz inwestuje akcje oraz dłużne papiery wartościowe.
Minimalna wpłata 50 PLN
Opłata za zarządzanie 3%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec III Filar +1,67% +2,67% +1,18% +6,23% +24,27% +28,19% +29,95% +25,93%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 1499,99 PLN 2,50 %
1500,00 3499,99 PLN 2,50 %
3500,00 6999,99 PLN 2,00 %
7000,00 12000,00 PLN 1,50 %
12000,00 20000,00 PLN 1,25 %
20000,00 60000,00 PLN 1,00 %
60000,00 200000,00 PLN 0,75 %
200000,00 700000,00 PLN 0,50 %
700000,00 - PLN 0,25 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 1499,99 PLN -
1500,00 3499,99 PLN -
3500,00 6999,99 PLN -
7000,00 12000,00 PLN -
12000,00 20000,00 PLN -
20000,00 60000,00 PLN -
60000,00 200000,00 PLN -
200000,00 700000,00 PLN -
700000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.