Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Skarbiec Konserwatywny
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i depozyty. Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo NBP, przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwo należące do OECD, lub instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Termin do wykupu lokat wynosi 90 dni.
Minimalna wpłata 100 PLN
Opłata za zarządzanie 0,9%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec Konserwatywny +0,45% +0,16% -0,29% -0,80% -0,26% +1,12% +1,63% +3,42%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.