Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Skarbiec Market Opportunities
Inwestycje funduszu: Skarbiec Market Opportunities
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w akcje, instrumenty finansowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty o najkorzystniejszej relacji stopy zwrotu do ryzyka.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec Market Opportunities +0,56% +1,00% -0,20% -2,19% +1,25% +5,11% +5,69% -0,18%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.