Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Value
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Skarbiec Value
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje spółek, które generują wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy, charakteryzują się relatywnie niskimi wskaźnikami wycen. Pozostałą część lokat stanowią tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec Value +4,46% +4,44% +3,73% +12,74% +27,72% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Value
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.