SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
SEJF Papierów Dłużnych
Inwestycje funduszu: SEJF Papierów Dłużnych
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 30%) aktywów w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, (do 30%) aktywów inwestowana jest w instrumenty pochodne i w papiery emitowane przez Skarb Państwa i przez innych emitentów.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
SEJF Papierów Dłużnych -0,48% -0,98% -1,50% -3,66% -6,27% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.