SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
SEJF Papierów Dłużnych
Zarząd i akcjonariusze funduszu: SEJF Papierów Dłużnych
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.