Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Superfund FIO UCITS Green Financial Futures (EUR)
Inwestycje funduszu: Superfund FIO UCITS Green Financial Futures (EUR)
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Europa)
Waluta rozliczeniowa EUR
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 50%) aktywów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego nabyte poza granicami Polski denominowane w walucie EUR.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Superfund FIO UCITS Green Financial Futures (EUR) -0,60% -1,64% +0,93% +4,34% +1,13% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR)
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.