Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Superfund Spokojna Inwestycja
Inwestycje funduszu: Superfund Spokojna Inwestycja
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w instrumenty dłużne, w tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, lokujące (od 50%) aktywów w Instrumenty Dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok. Subfundusz inwestuje (do 50%) aktywów w depozyty.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Superfund Spokojna Inwestycja +0,07% +0,36% +0,38% +0,52% +1,82% +2,86% +4,92% +6,91%
Prowizje pobierane przez fundusz: Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.