Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2045
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Uniqa Emerytura 2045
Typ funduszu Krajowy - mieszany / Pracowniczy Plan Kapitałowy (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60% do 80%) aktywów w instrumenty udziałowe. (Od 20% do 40%) inwestowane jest w instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Uniqa Emerytura 2045 +3,06% +4,47% +7,51% +13,39% +30,27% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2045
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.