Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Uniqa Selective Equity
Typ funduszu Krajowy - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w akcje, (do 45%) aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz inwestuje (do 70%) aktywów w JU funduszy inwestycyjnych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, inwestujących (od 70%) w akcje. Subfundusz inwestuje (80%) aktywów w lokaty nominowane w walutach obcych. Subfundusz inwestuje aktywa w obligacje (komunalne, korporacyjne i SP). Subfundusz inwestuje w Europie centralnej i USA. Subfundusz inwestuje w instrumenty pochodne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Uniqa Selective Equity +3,35% +3,37% +9,29% -8,30% +27,65% +46,88% +89,25% +75,26%
Prowizje pobierane przez fundusz: Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 4999,99 PLN 5,00 %
5000,00 20000,00 PLN 4,00 %
20000,00 50000,00 PLN 3,50 %
50000,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 200000,00 PLN 1,90 %
200000,00 500000,00 PLN 1,25 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,75 %
1000000,00 - PLN 0,40 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 4999,99 PLN -
5000,00 20000,00 PLN -
20000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.