Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 230,4 mld zł, wskaźnik NPL: 4,9% w 2018 r.

0
Podziel się

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wynosił 230,4 mld zł netto na koniec  2018 r. i wzrósł o ponad 16 mld zł od początku roku, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,6 pkt proc. r/r do 4,9 % na koniec 2018 r. 

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 230,4 mld zł, wskaźnik NPL: 4,9% w 2018 r.
bErFrwuZ

"Na koniec 2018 roku wartość finansowania udzielonego klientom w grupie kapitałowej banku przekroczyła 230,4 mld zł i wzrosła o ponad 16 mld zł r/r. W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowiły kredyty mieszkaniowe oraz należności gospodarcze, z udziałami na koniec 2018 roku odpowiednio 48,9% i 39,6%. W 2018 roku odnotowano dalszy wzrost najbardziej dochodowych kredytów konsumpcyjnych o 1,9 mld zł oraz finansowania udzielonego dla klientów gospodarczych o 7,6 mld zł. Kredyty mieszkaniowe banku wzrosły o 6,6 mld zł r/r" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2018 roku wyniósł 4,9% (spadek o 0,6 pkt proc. w stosunku do 2017 roku).

Koszt ryzyka na koniec 2018 roku wyniósł 0,59%, co oznacza poprawę o 0,12 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

bErFrwvb

Wskaźnik pokrycia portfela z rozpoznaną utratą wartości odpisami ogółem wzrósł do 74% na koniec 2018 r. wobec 67% rok wcześniej.

Bank podał, że poprawa wskaźników ryzyka, przy wzroście finansowania udzielonego klientom brutto o ok. 7% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej oraz ścisłego monitoringu portfela należności.

Poziom zobowiązań wobec klientów wyniósł 242,8 mld zł na koniec 2018 r., co oznacza wzrost o 21,9 mld zł r/r.

"Do umocnienia bazy depozytowej przyczynił się głównie wzrost depozytów ludności (+13,7 mld zł r/r) oraz depozytów jednostek budżetowych (+5,1 mld zł r/r). W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję tworzą zobowiązania wobec ludności (69% portfela na koniec 2018 roku). Druga pod względem wielkości kategoria zobowiązań wobec klientów to zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych (23% portfela na koniec 2018 roku)" - czytamy także.

bErFrwvh

Udział depozytów bieżących w strukturze depozytów ogółem wzrósł i wyniósł 63,1% (+1,3 pkt proc. w stosunku do końca 2017 roku).

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

bErFrwvC
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)