Notowania

finanse
10.05.2019 18:05

Altus TFI miało 2,48 mln zł zysku netto, 4,52 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI)  odnotowało 2,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 22,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 4,52 mln zł wobec 28,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,82 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 89,97 mln zł rok wcześniej.

"I kwartał 2019 roku jest pierwszym okresem działalności emitenta po przekazaniu znacznej części funduszy inwestycyjnych pod zarządzanie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W I kwartale 2019 roku zostały przekazane do Rockbridge TFI kolejne 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Rozpoczęto również likwidacje 1 funduszu zamkniętego oraz 1 subfunduszu wydzielonego w ramach Altus Fundusz Inwestycyjnych Otwarty Parasolowy. Ponadto, przekazano zarządzanie jednym funduszem inwestycyjnym zamkniętym poza grupę kapitałową Altus TFI. Wszystkie te zdarzenia (uwzględniając także drastyczny spadek aktywów w zarządanych funduszach w stosunku do porównywalnego okresu w 2018 roku - tj z poziomu ponad 14.982 mln zł NAV na koniec I kwartału 2018 roku w samym Altus TFI SA do poziomu ponad 7 850,3 mln zł NAV na koniec I kwartału 2019 roku w obu towarzystwach) przełożyły się na wartość uzyskiwanych przez emitenta oraz grupę kapitałową przychodów" - czytamy w raporcie.

"Wartość kosztów operacyjnych jest uzależniona od wartości aktywów netto funduszy zarządzanych przez emitenta, przy czym część tych kosztów stanowią koszty stałe niezależne od wielkości zarządzanych aktywów - stąd też wolniejszy spadek kosztów operacyjnych od spadku przychodów. Na poziom kosztów operacyjnych wpływ miała również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w Spółce, z tytułu zakończenia współpracy. Wynik finansowy emitenta spadł w stosunku do porównywalnego okresu przede wszystkim z powodu spadku przychodów emitenta związanych ze zmniejszeniem wartości aktywów zarządzanych funduszy. Powyższe informacje o danych finansowych emitenta przełożyły się również na wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej Altus TFI" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,58 mln zł wobec 20,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
10-05-2019

wwwNa Służewcu więcej zarabiają. TFI to badziewie które lepiej omijać

10-05-2019

FghNie napisali o późnej alokacji zleceń? Nie pochwalił się skąd ten zysk? Z okradania klientów

Rozwiń komentarze (2)