Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Arctic Paper przystąpi do negocjacji nowego finansowania na 300 mln zł

1
Podziel się:

Arctic Paper podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami, podała spółka. Spółka przewiduje, że całkowita kwota nowego finansowania wyniesie 300 mln zł.

Arctic Paper przystąpi do negocjacji nowego finansowania na 300 mln zł

"Zarząd Arctic Paper [...] podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami, w celu pozyskania środków na:

(i) refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego spółki i jej spółek zależnych wynikającego, w szczególności z:

1. umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 9 września 2016 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej przez spółkę oraz jej wybrane spółki zależne z konsorcjum banków w składzie BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w łącznej kwocie 52,4 mln euro oraz 31,5 mln zł, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku;

2. obligacji serii A w łącznej kwocie 100 mln zł wyemitowanych przez spółkę w dniu 30 września 2016 roku, o których emisji spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 30 września 2016 roku; obligacje zostały wyemitowane na podstawie programu emisji obligacji ustanowionego w oparciu o umowy zawarte w dniu 9 września 2016 roku z Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce związane z ustanowieniem programu emisji obligacji do łącznej kwoty 150 mln zł, o którego ustanowieniu spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku;

3. umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 9 września 2016 roku zawartej przez spółkę i jej spółki zależne z BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Haitong Bank, S.A. Oddział w Polsce, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku;

4. umowy faktoringowej z dnia 8 lutego 2017 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Arctic Paper Munkedals AB, spółkę oraz BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. do łącznego limitu w kwocie 52,5 mln zł, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżących nr 04/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku; oraz

5. umowy faktoringowej z dnia 19 września 2019 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Arctic Paper Kostrzyn S.A. oraz Santander Factoring sp. z o.o. do łącznego limitu w kwocie 30 mln zł, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżących nr 22/2019 z dnia 19 września 2019 roku,

(ii) finansowanie kosztów transakcyjnych (w tym kosztów, prowizji oraz opłat związanych z refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego); oraz

(iii) finansowanie bieżącej działalność korporacyjnej grupy kapitałowej spółki" - czytamy w komunikacie.

Na bazie otrzymanych od banków wstępnych propozycji finansowania spółka przewiduje następujące główne warunki nowego finansowania:

1. całkowita kwota finansowania: równowartość 300 mln zł;

2. waluta: PLN oraz EUR;

3. kredyty: kredyt terminowy w łącznej kwocie 150 mln zł podzielony na dwie równe transze w walutach PLN oraz EUR oraz kredyt rewolwingowy w łącznej kwocie stanowiącej równowartość w EUR 150 mln zł;

4. okres finansowania: 5 lat dla kredytu terminowego oraz 3 lata dla kredytu rewolwingowego z możliwością jego przedłużenia o dodatkowe 2 lata (pod warunkiem spełnienia uzgodnionych warunków przedłużenia);

5. warunki spłaty kredytów: spłata kredytu terminowego w równych półrocznych ratach rozpoczynająca się począwszy od listopada 2021 roku oraz spłata kredytu rewolwingowego w ostatecznym terminie spłaty;

6. oprocentowanie: zmienne ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR w przypadku finansowania w PLN oraz stawki bazowej EURIBOR w przypadku finansowania w EUR oraz zmiennej marży, której poziom będzie uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA; oraz

7. zabezpieczenia: pakiet zabezpieczeń będzie obejmował zabezpieczenia zwyczajowo ustanawiane w tego typu transakcjach takie jak: zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na akcjach spółki Arctic Paper Kostrzyn, zastawy na akcjach spółek prawa szwedzkiego Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez spółkę oraz Arctic Paper Kostrzyn, zastawy rejestrowe oraz zastawy finansowe na rachunkach bankowych spółki oraz Arctic Paper Kostrzyn, zastawy na rachunkach bankowych Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, hipoteki na nieruchomościach spółki oraz Arctic Paper Kostrzyn, hipoteki na nieruchomościach Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, zastaw rejestrowy na aktywach Arctic Paper Kostrzyn oraz umowy przelewu na zabezpieczenie praw z tytułu majątkowych polis ubezpieczeniowych.

Wskazane powyżej parametry nowego finansowania są wstępne i w drodze negocjacji z bankami mogą ulec zmianie. Dodatkowo spółka informuje, iż negocjacje z bankami dotyczące nowego finansowania mogą, ale nie muszą zakończyć się zawarciem nowej umowy kredytów, podsumowano.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
sledczy
rok temu
kto czyta te BREDNIE??? Kto normalny inwestuje kase w cokolwiek po za SWYM biznesem??? tylko naiwniaki. obligacje??? hahaha +maszynka do przewalow i przekretow, bylevtak skomplikowac ze nikt nie wievo co chodzi.