Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Bioton dokona 25,5 mln zł odpisu w związku z działalnością Bioleku

0
Podziel się

Zarząd Biotonu podjął decyzję o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Biotonu odpisu wartości firmy Biolek (Goodwill) powstałej w momencie nabycia spółki. Dodatkowa aktualizacja wartości ujętych w 2019 roku w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosła 25,5 mln zł, podała spółka.

Bioton dokona 25,5 mln zł odpisu w związku z działalnością Bioleku
bEpHPDhN

"Obecne otoczenie społeczno-gospodarcze i biznesowe wpływa na aspekty działalności Biolek:

(a) zmniejszenie sprzedaż do odbiorcy końcowego oraz (b) kontynuacja braku sprzedaży produktów weterynaryjnych, w tym produktu Suilectin w związku z powodami wskazanymi w skróconym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2019 roku, a także (c) czas wejścia na nowe rynki i wprowadzenia nowych produktów.

a. Zmniejszenie sprzedaży

bEpHPDhP

Sprzedaż Biolek w latach 2020-2022 oparta jest na komplementarnych produktach oznaczonych gastroenterologicznych należących do kategorii FSMP (żywność specjalnego przeznaczenia medycznego). Produkty są innowacyjne i skuteczne w swojej kategorii, ale nie są lekami ratującymi życie, jak na przykład insulina, ani nie są niezbędnymi lekami, których odstawienie poważnie negatywnie wpłynie na zdrowie pacjentów, jak na przykład leki obniżające ciśnienie krwi. Większość krajów wprowadziła środki ograniczające przemieszczanie się swoich obywateli, a konsumenci uznają, że apteki, szpitale lub kliniki są obszarami wysokiego ryzyka, których należy w miarę możliwości unikać. Prowadzi to do zmniejszenia popytu na produkty Biolek. Dostęp przedstawicieli do lekarzy, a także pacjentów do lekarzy jest poważnie ograniczona ze względu na COVID-19. Czynniki te nieuchronnie doprowadzą do tymczasowego spadku sprzedaży.

b. Produkty weterynaryjne

Brak sprzedaży produktów weterynaryjnych bazujących na wartościach aktywów nabytych w momencie nabycia spółki Biolek oraz ujętych w wartości Goodwillu, a także dalszych ich możliwości rozwoju i dystrybucji na rynkach międzynarodowych, co poza skutkami opisanymi w skróconym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2019 roku dodatkowo zwiększone zostało poprzez ograniczenia związane z COVID-19.

c. Czasy komercjalizacji na nowych rynkach lub wprowadzenie nowych produktów

bEpHPDhV

Na wielu rynkach poza UE FSMP i FS (suplementy diety)
wymagają uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Procedury rejestracyjne są obecnie zawieszane lub spowolnione. Co więcej, działania związane z rozwojem biznesu są utrudnione, ponieważ firmy koncentrują się na bieżącej, podstawowej działalności, a mniejszy nacisk kładą na wprowadzanie nowych produktów. Nawet jeśli produkty są zarejestrowane, a umowy zawarte, ze względu na wszystkie ograniczenia II kwartał nie jest odpowiednim momentem na wprowadzenie nowych produktów i komercjalizację należy odłożyć" - czytamy w komunikacie.

Biolek podejmuje różne środki w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19, w tym: działania marketingowe skierowane bezpośrednio do potencjalnych pacjentów, rozszerzenie targetu o pacjentów diabetologicznych, przyśpieszenie rozwoju nowych produktów, przyśpieszenie przygotowania dokumentacji rejestracyjnej, wzmożenie komunikacji z obecnymi i potencjalnymi dystrybutorami. Pomimo tych środków należy spodziewać się spadku sprzedaży produktów Biolek w porównaniu z wartościami planowanymi i jest jednak jeszcze za wcześnie, aby w pełni oszacować przyszłe wartości sprzedaży i osiąganych marż Bioleku, wskazano również.

Spółka podkreśla, że powyższy przypadek dotyczy Bioleku i nie odnosi się do Biotonu w wymiarze biznesowym.

"W związku z powyższym zarząd spółki informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 roku w związku z zaistnieniem powyższych przesłanek podjął decyzję o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Bioton odpisu wartości firmy Biolek (Goodwill) powstałej w momencie nabycia spółki. Dodatkowa aktualizacja wartości ujętych w 2019 roku w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosła 25,5 mln zł" - czytamy dalej.

bEpHPDhW

Spółka wskazuje, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki jest przedmiotem przeglądu przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za 2019 roku, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany powyższych wartości.

Spółka zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

bEpHPDiq
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)