Notowania

giełda
29.04.2019 08:54

Bioton obniży przychody za 2018 o 20,9 mln zł w wyniku uwag audytora

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Bioton, uwzględniając uwagi audytora i zastosowując MSSF 15 "Przychody z umów z klientami", zmniejszy przychody na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym za rok 2018 o kwotę 20,9 mln zł, a co za tym idzie - dojdzie również do zmniejszenia poszczególnych poziomów osiąganych marż, podała spółka. Jednocześnie powstaną przychody przyszłych okresów w kwocie 40,9 mln zł, które będą rozpoznane w czasie trwania kontraktów tj. przez okres 10 i 15 lat od dat umów.

Podziel się
Dodaj komentarz

"W zawiązku z zastrzeżeniem biegłego rewidenta firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers dotyczącym nieprawidłowego rozpoznania przychodów z tytułu jednorazowych płatności z góry za udzielone licencje, wskazanym w raporcie z przeglądów śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki i jej grupy kapitałowej z dnia 27.09.2018 r., po uzgodnieniu z radą nadzorczą, [...] podjął decyzję o zastosowaniu się do ww. zastrzeżenia w sprawozdaniach za rok 2018. W konsekwencji do tego typu płatności spółka będzie stosowała standard MSSF 15 "Przychody z umów z klientami", zgodnie z opinią audytora" - czytamy w komunikacie.

Zmiana skutkować będzie zmniejszeniem przychodów na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym za rok 2018 o kwotę 20,9 mln zł, a co z a tym idzie - również zmniejszeniem poszczególnych poziomów osiąganych marż, podano także.

"Powstaną również przychody przyszłych okresów w kwocie 40,9 mln zł, które zostanie rozpoznane w czasie trwania kontraktów, tj. przez okres 10 i 15 lat od dat umów. Wpływ jest nie gotówkowy, gdyż kwoty te spółka otrzymała w terminach przewidzianych umowami. Wpływ na wynik jednostkowy oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat będzie pomniejszony o wartość utworzonego aktywa na podatku odroczonym" - czytamy dalej.

Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki jest przedmiotem weryfikacji przez Audytora w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za rok 2018, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany powyższych wartości.

Jednocześnie spółka informuje, że zastosowanie się do zastrzeżenia audytora nie rodzi konsekwencji w postaci wypowiedzenia umów lub wstrzymania finansowania udzielonego przez instytucje finansujące działalność spółki.

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za 2018 r. nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz