Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Enea miała 36,8 mln zł zysku netto, 813,41 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

1
Podziel się

Enea odnotowała 36,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 385,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea miała 36,8 mln zł zysku netto, 813,41 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.
bDAJbmTF

Zysk operacyjny wyniósł 394,35 mln zł wobec 597,97 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 813,41 mln zł wobec 985,02 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 511,86 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 4 072,78 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 401 mln zł wynika głównie z wyższego wolumenu sprzedaży o 126 GWh oraz wzrostu średniej ceny sprzedaży o 12%, przy jednocześnie niższych przychodach z Regulacyjnych Usług Systemowych" - czytamy w raporcie.

bDAJbmTH

Grupa odnotowała także wzrost przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego o 20 mln zł - głównie w wyniku wyższego wolumenu sprzedaży o 279 GWh, przy jednoczesnym spadku średniej ceny sprzedaży o 14% - oraz wzrost przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych o 37 mln zł w efekcie wyższych stawek w zatwierdzonej taryfie na 2020 r. oraz wyższego wolumenu o 55 GWh.

Jednocześnie odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży węgla o 13 mln zł, co wynika głównie z niższego wolumenu sprzedaży.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 62,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 891,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 453,72 mln zł w porównaniu z 11 659,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 462,13 mln zł wobec 699,77 mln zł zysku rok wcześniej.

bDAJbmTN

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

bDAJbmUi
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
KOMENTARZE
(1)
Oko
2 miesiące temu
Powinna być enea ukradła ludziom w tym roku.......