Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Enea miała wstępnie 506 mln zł zysku netto, 1,67 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

1
Podziel się

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Grupa Enea wypracowała 8,02 mld zł przychodów, 1 666 mln zł EBITDA i 506 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Enea miała wstępnie 506 mln zł zysku netto, 1,67 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.
bEhTMBOt

"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za I półrocze 2019 roku::

- Przychody ze sprzedaży netto: 7 589 mln zł,

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 8 020 mln zł,

bEhTMBOv

- EBITDA: 1 666 mln zł,

-EBIT: 926 mln zł,

-Zysk netto: 579 mln zł,

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 506 mln zł" - czytamy w komunikacie.

bEhTMBOB

Spółka podała, że wynik EBITDA w poszczególnych segmentach wyniósł:

- Wydobycie: 434 mln zł,,

- Wytwarzanie: 730 mln zł,,

- Dystrybucja: 515 mln zł,

bEhTMBOC

-Obrót: 35 mln zł.

"Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 4,8 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 12,7 TWh,

bEhTMBOD

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 10 TWh,,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 10,2 TWh" - czytamy dalej.

Wynik EBITDA osiągnięty przez grupę kapitałową Enea w I półroczu 2019 roku jest pochodną m.in. następujących czynników:

- W obszarze wydobycie wyższy wynik segmentu wynika z wyższego poziomu produkcji i przychodów ze sprzedaży węgla, a także poprawy efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych,,

bEhTMBOE

- W obszarze wytwarzanie na wynik pozytywnie wpłynął wzrost produkcji w spółce ENEA Wytwarzanie oraz poziom przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2,,

- W obszarze dystrybucja niższy wynik jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej; ponadto odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej wynikający głównie ze zmiany stanu rezerw dotyczących majątku sieciowego,

- obrót detaliczny charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w cenie. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, głównie z tytułu zakupu praw majątkowych; obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń,podano również.

"Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za I półrocze 2019 roku:

- Przychody ze sprzedaży netto: 2 382 mln zł,

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 2 812 mln zł,

- EBITDA: -28 mln zł,

- EBIT: -31 mln zł,

-Zysk netto: 383 mln zł" - czytamy dalej.

Ponadto Enea zwraca uwagę, że mając na względzie nieopublikowanie przepisów wykonawczych niezbędnych dla określenia ostatecznych skutków ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami (w tym zwłaszcza w zakresie zmian cen w 2019 roku dla klientów innych niż taryfowi), skutki finansowe ustawy zostały jedynie oszacowane w możliwym i wiarygodnym na dzień publikacji niniejszego raportu zakresie. Wyniki tego oszacowania przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 31 marca 2019 roku znalazły odzwierciedlenie w zaprezentowanych wstępnych wynikach grupy kapitałowej Enea i Enei za I kwartał 2019 roku.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enei za I półrocze 2019 roku, których publikację zaplanowano na 30 września 2019 roku, podsumowano.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

bEhTMBOW
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
mafijny
2 lata temu
Enea co ten skrót znaczy ? mi się kojarzy z mafią