Notowania

budownictwo
18.01.2019 10:03

GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu w 17 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 17 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w grudniu 2018 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Podziel się
Dodaj komentarz

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w grudniu 2018 r. o 2,8% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost również o 2,8%) i o 11,5% niższa w porównaniu z listopadem 2018 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2017 r. i o 0,4% niższym w porównaniu z listopadem 2018 r.

"W stosunku do grudnia 2017 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 33,6%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 16,1%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 14,9%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 13,4%, w produkcji urządzeń elektrycznych - o 12,1% oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 5%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2017 r., wystąpił w 17 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 29,5%, maszyn i urządzeń - o 4,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 3,5%, w produkcji metali - o 2,8%, napojów - o 2,5%, wyrobów z metali - o 2%, podał też Urząd.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty inwestycyjne, remontowe i pozostałe, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2018 r. wyższa w porównaniu z grudniem 2017 r. o 12,2% (przed rokiem wzrost o 12,8%), a z listopadem 2018 r. - o 21,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 11,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r. oraz o 0,2% niższym w porównaniu z listopadem 2018 r.

"W stosunku do grudnia 2017 r. największy wzrost (24,2%) produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (11,4%) oraz jednostki zajmujące się wykonywaniem robót specjalistycznych (0,6%)" - czytamy dalej.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, forex, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz