Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. spadł do -44,2 w IV

0
Podziel się

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus 44,2 w kwietniu 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Najmniejsze pogorszenie ocen sygnalizują firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja.

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. spadł do -44,2 w IV
bEpwzAxx

"W kwietniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 44,2. Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy produkujące skóry i wyroby ze skór wyprawionych, meble oraz odzież, najmniej niekorzystnie - producenci wyrobów farmaceutycznych" - czytamy w komunikacie.

"Wysokie spadki notowane są dla ocen bieżących ('diagnoza'), lecz znacznie głębsze dla oczekiwań ('prognoza'). Oznacza to, że odsetek przedsiębiorców spodziewających się pogorszenia sytuacji gospodarczej ich podmiotów w najbliższych trzech miesiącach znacznie przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej polepszenia czy stabilizacji. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia, gdzie znacznie spadły obie składowe" - podał Urząd.

W budownictwie w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 47,1. Najgorzej koniunkturę oceniają firmy mikro i małe (do 49 pracujących), najmniej pesymistycznie - firmy duże (250 i więcej pracujących), podał też Urząd.

bEpwzAxz

W handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 39,8 - najgorzej w historii badania, czyli od stycznia 2011 r. Najbardziej niekorzystne oceny zgłaszają jednostki o liczbie pracujących do 9 osób, najmniej pesymistycznie - duże firmy (250 i więcej pracujących).

W handlu detalicznym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 49,5. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają firmy sprzedające tekstylia, odzież, obuwie, najmniej niekorzystnie - jednostki handlujące żywnością.

W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 48,3. Najbardziej niekorzystnie oceniają koniunkturę jednostki mikro i małe (do 49 pracujących).

W branży "zakwaterowanie i gastronomia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 70. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 76,2) niż jednostki gastronomiczne (minus 65,7).

bEpwzAxF

W informacji i komunikacji w kwietniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 19,4 - po raz pierwszy w historii badania na ujemnym poziomie. Najmniej niekorzystnie oceniają koniunkturę zajmujący się nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, najbardziej pesymistycznie - produkcją filmów, nagrań wideo, programów TV.

W branży "finanse i ubezpieczenia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 18,2. Najbardziej pesymistyczne opinie w zakresie koniunktury formułują zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 1 do 10 kwietnia 2020 r. na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. W przeciwieństwie do podstawowego badania koniunktury, odpowiedzi na dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności. W pytaniach 1, 2 i 7 zaprezentowana jest struktura odpowiedzi (procent odpowiedzi respondentów na dany wariant), a w pozostałych pytaniach - średnia z wartości udzielonych odpowiedzi. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej.

bEpwzAya
media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)