Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 4,5% r/r do 25,99 mld zł w I kw.

0
Podziel się:

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 25,99 mld zł w I kw. 2019 r. i był niższy o 4,5% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 4,5% r/r do 25,99 mld zł w I kw.

"Wynik finansowy brutto wyniósł 32,1 mld zł wobec 33,8 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 6,1 mld zł (wobec 6,6 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 26 mld zł i był niższy o 4,5% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 36,9 mld zł i był wyższy o 0,5% od uzyskanego w I kwartale 2018 roku, a strata netto wyniosła 10,9 mld zł i zwiększyła się o 14,8%. Zysk netto wykazało 69,5% ogółu przedsiębiorstw (wobec 68,7% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 79,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 78,9% przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 76% jednostek (przed rokiem 74,9%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 85,3% (wobec odpowiednio 85,2% przed rokiem).

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,7% r/r i wyniosły 754 061,4 mln zł, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,3% r/r do 721 951,7 mln zł. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 95,2% przed rokiem do 95,7%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 7,1% r/r do 735 773,9 mln zł, a koszty tej działalności wrosły w skali roku o 7,5%, podał Urząd.

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,7% (wobec 95,2% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 4,8% do 4,5%, wskaźnik rentowności obrotu brutto z 4,8% do 4,3%, a wskaźnik rentowności obrotu netto - z 3,9% do 3,4%.

"Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w budownictwie (z 0,8% do 2,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 0,1% do 1,8%), obsłudze rynku nieruchomości (z 5,7% do 6,6%), informacji i komunikacji (z 5,0% do 5,9%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 4,6% do 4,9%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 3,6% do 3,8%). Najbardziej znaczące osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 8,8% do 3,4%), górnictwie i wydobywaniu (z 9,8% do 5,7%)" - czytamy dalej w materiale.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 15 915 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

forex
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)