Notowania

forex
07.05.2019 14:35

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,1 pkt do 1,2% w 2019 r.

Komisja Europejska (KE) przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,2% w 2019 r. i o 1,5% w 2020 r., wynika z opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozy. Według prognozy zimowej, było to odpowiednio: 1,3% i 1,7%.

Podziel się
Dodaj komentarz

Niedawne spowolnienie ogólnoświatowego wzrostu i handlu międzynarodowego w połączeniu z dużą niepewnością wokół polityk handlowych ma negatywny wpływ na perspektywy wzrostu produktu krajowego brutto w 2019 i 2020 r. Ważną rolę odgrywa również utrzymująca się słabość sektora produkcji, zwłaszcza w tych krajach, które borykają się z problemami w przemyśle motoryzacyjnym, wskazała Komisja.

"Europejska gospodarka wykazuje odporność w mniej korzystnych warunkach zewnętrznych, w tym także w obliczu panujących napięć handlowych. Prognozy wskazują, że wzrost utrzyma się we wszystkich państwach członkowskie UE i że w przyszłym roku przyspieszy. Sprzyjać temu będzie silny popyt wewnętrzny, ciągły wzrost zatrudnienia oraz niskie koszty finansowania. Ryzyko pogorszenia się perspektyw jest jednak nadal znaczące. Jeżeli chodzi o uwarunkowania zewnętrzne, ryzyko obejmuje dalszą eskalację konfliktów handlowych i słabość rynków wschodzących, w szczególności Chin. W Europie powinniśmy mieć na uwadze możliwość wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia, niepewność polityczną i możliwość ponownego wzmocnienia więzi bank-państwo" - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, cytowany w komunikacie.

"W 2019 i 2020 r. europejska gospodarka będzie nadal rosnąć. We wszystkich państwach członkowskich utrzymuje się dodatni wzrost gospodarczy. Nadal napływają też dobre informacje z rynku pracy, potwierdzające m.in. wzrost płac. Oznacza to, że europejska gospodarka dobrze sobie radzi w mniej korzystnych warunkach panujących na świecie i przy utrzymującej się niepewności. Niemniej jednak powinniśmy być gotowi, by w razie potrzeby zapewnić gospodarce większe wsparcie, m.in. przez dalsze reformy stymulujące wzrost gospodarczy. Przede wszystkim musimy unikać popadnięcia w protekcjonizm, który tylko nasiliłby istniejące napięcia społeczne i gospodarcze w naszych społeczeństwach" - podsumował Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł.

Ogólnie w bieżącym roku przewidywany wzrost PKB ma wynieść 1,4% w UE i 1,2% w strefie euro.

Komisja Europejska oczekuje, że w 2020 r. ustąpią niekorzystne czynniki wewnętrzne, a ponadto dojdzie do ożywienia gospodarczego poza Europą, któremu będzie sprzyjać złagodzenie warunków finansowych na świecie i zastosowanie bodźców politycznych w niektórych gospodarkach wschodzących. W przyszłym roku wzrost PKB ma nieco przyspieszyć do 1,6% w UE i 1,5% w strefie euro. Innym czynnikiem, który korzystnie wpływa na dane liczbowe dotyczące 2020 r., jest także większa liczba dni roboczych w tym roku.

 

Tagi: forex, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz