Notowania

DCD: strona spółki
19.04.2017, 23:32

DCD Informacja o niedojściu emisji obligacji serii B do skutku

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dalej ,,Emitent", ,,Spółka") informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2017 z dnia 8 marca 2017 r., iż w dniu 19 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę o niedojściu do skutku emisji i niedokonaniu przydziału obligacji serii B.
Niedojście emisji do skutku spowodowane było nieprzekroczeniem minimalnego progu emisji określonym w uchwale Zarządu z dnia 8 marca 2017 r. Kwoty wpłacone tytułem zapisu na nabycie obligacji serii B zostaną w dniu dzisiejszym zwrócone na rachunek wskazany przez subskrybenta w formularzu przyjęcia propozycji nabycia obligacji serii B.

Inne komunikaty