Notowania

QUB Pozyskanie licencji na wydanie gry "BRAWL " na platformie Nintendo Switch

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 24 maja 2017 r.,  informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Bloober Team S.A. istotną umowę licencyjno – wydawniczą na wprowadzenie gry "BRAWL", dalej "Gra", na platformę Nintendo Switch. 
  Współpraca obejmować będzie implementację Gry na nową platformę, jej wydanie, marketing oraz dystrybucję. Premiera Gry na platformę Nintendo Switch planowana jest na przełomie grudnia 2017 r. i stycznia 2018 r.   Jednocześnie Emitent informuje, że prace nad grą na platformę Nintendo Switch zostały ukończone, a gra zostanie wysłana do certyfikacji Nintendo w przeciągu 5 dni roboczych. 

Inne komunikaty