Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
QUBICGMS: strona spółki
17.04.2024, 21:49

QUB Zawarcie umowy wydawniczej przez spółkę zależną Untold Tales z Varsav Game Studios

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta - Untold Tales S.A. (dalej: „Untold Tales”) umowy wydawniczej (dalej: „Umowa”) ze spółką VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Partner”), dotyczącą gier Bee Simulator oraz Bee Simulator: Ultimate Edition (zwane dalej odpowiednio: "BS" oraz "BSUE").
Umowa zakłada rozpoczęcie współpracy wydawniczej dotyczącej BS po wypowiedzeniu umowy wydawniczej z obecnym wydawcą gry, spółką Nacon SAS, którego Partner może dokonać z dniem 1 listopada 2024 roku. W zakresie BSUE umowa zawiera zobowiązanie Untold Tales do sfinansowania kosztów produkcji, portowania, certyfikacji oraz testowania gry na platformach PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz nakłady na działania marketingowe związane z premierą gry. Planowane zaangażowanie finansowe Untold Tales wynikające z Umowy nie powinno przekroczyć kwoty 610 tys. zł. Ustalone pomiędzy Stronami warunki finansowe Umowy uwzględniają dotychczasowe wyniki sprzedaży BS oraz ocenę potencjału rynkowego gry BS i BSUE. Zarząd QubicGames S.A. przekazuje powyższe informacje do publicznej wiadomości z uwagi na fakt, iż mogą one mieć istotny wpływ na realizację przychodów i wyników finansowych grupy kapitałowej Emitenta. Mając to na uwadze Zarząd Emitenta postanowił przekazać powyższe informacje do publicznej wiadomości uznając, że spełniają one przesłanki uznania ich za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty