Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
QUBICGMS: strona spółki
24.04.2024, 19:25

QUB No Gravity Development S.A. – zakończenie inwestycji

Zarząd QubicGames S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniach 9 - 24 kwietnia 2024 roku Spółka sprzedała na rynku NewConnect wszystkie posiadane akcje spółki No Gravity Development S.A. („No Gravity Development”) za łączną kwotę 167.775,22 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 22 grosze). Średnia cena sprzedaży akcji wyniosła 1,95 złotego za akcję. Emitent obejmował akcje No Gravity Development w ramach przekształcenia No Gravity Development w spółkę akcyjną po średniej cenie jednostkowej 2,33 złotego za sztukę.
W wyniku transakcji sprzedaży Spółka zanotowała w roku 2024 zrealizowaną stratę ze sprzedaży aktywów finansowych w wysokości 302,9 tys. zł w porównaniu do wyceny akcji No Gravity Development do wartości godziwej z dnia 31 grudnia 2023 roku. Powyższy wynik ze sprzedaży zostanie wykazany w wysokości 122,5 tysiąca złotych w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2024 roku, jako niezrealizowana strata z wyceny akcji, oraz w wysokości 180,4 tysiąca złotych w raporcie za II kwartał 2024 roku, jako zrealizowana strata ze sprzedaży akcji. Biorąc pod uwagę, iż Spółka obejmowała akcje No Gravity Development w ramach przekształcenia No Gravity Development w spółkę akcyjną po średniej cenie jednostkowej 2,33 złotego za sztukę, rzeczywista strata, która została zrealizowana na opisywanej wyżej transakcji wyniosła 33,0 tys. zł, porównując do pierwotnej ceny zakupu udziałów spółki przekształcanej w spółkę akcyjną z 2018 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu Spółka nie posiada żadnej akcji No Gravity Development. Tym samym inwestycja w akcje tego podmiotu została zakończona.

Inne komunikaty