Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

QUB Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących spółki zależnej Untold Tales S.A.

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 2 kwietnia 2024 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących spółki zależnej Emitenta Untold Tales S.A. („Untold Tales”).
Emitent rozważa szereg możliwych opcji strategicznych, które obejmować mogą pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego dla spółki zależnej Untold Tales, zbycie części lub całości posiadanych przez Emitenta akcji spółki Untold Tales bądź przeprowadzenie innej transakcji, która może skutkować zmianą struktury akcjonariatu Untold Tales. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji strategicznej nie została podjęta i nie ma pewności czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta.

Inne komunikaty