Notowania

KREZUS: strona spółki
6.12.2018, 17:35

KZS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A. w dniu 30-11-2018

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji na tym zgromadzeniu i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A., które odbyło się w dniu 30 listopada 2018 roku:
Central Fund of Immovables spółka z o.o. – wykonywała prawo głosu z 4 775 000 akcji, stanowiących 70,3761% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz stanowiących 8,7289% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty