Notowania

QUBICGMS: strona spółki
27.03.2019, 12:45

QUB Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 27 marca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Jakuba Pieczykolana - Prezesa Zarządu Emitenta - Spółka powzięła informację o nabyciu przez Prezesa Zarządu w dniu 27 marca 2019 roku 15.000 akcji Emitenta.
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty