Notowania

ERS: strona spółki
4.04.2019, 11:46

ERS Podjęcie przez Zarząd decyzji o złożeniu wniosku o restrukturyzację Spółki

W nawiązaniu do raportów ESPI nr 4/2016, 1/2019, 2/2019 oraz 3/2019 r. Zarząd Eurosystem S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 03 kwietnia 2019 roku oku. podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania, które okaże się optymalne dla Spółki w świetle zleconych analiz. Bezpośrednimi czynnikami, które wpłynęły na podjęcie decyzji o złożeniu ww. wniosku był w szczególności brak płatności za usługi zrealizowane przez Spółkę w kwocie 789 tys. PLN oraz złożeniowe wniosku o upadłość przez spółkę GEOMAR SA. Brak płatności za wykonane usługi spowodował problemy z płynnością finansową Emitenta oraz przyczynił się do niepewności co do dalszej zdolności Spółki do kontynuacji działalności w obecnej formie. Złożenie wniosku o restrukturyzację wynika z ostrożności oraz wystąpienia potencjalnych dodatkowych okoliczności, które mogą pogłębić problem niewypłacalności Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta złożenie wniosku o restrukturyzację służyć będzie ochronie praw i interesów Spółki, jej pracowników oraz akcjonariuszy, przy jednoczesnym zagwarantowaniu i poszanowaniu praw wierzycieli Spółki.
Intencją Zarządu Spółki jest restrukturyzacja i uniknięcie upadłości Spółki.

Inne komunikaty