Notowania

MGC Korekta numeracji raportów ESPI 5/2019, 6/2019 oraz 7/2019

Zarząd MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach dokonuje korekty numeracji raportów ESPI, opublikowanych w bieżącym roku:
a) raportu nr 5/2019 z dnia 07.05.2019 r. „Przekroczenie progu 15 % w górę przez znaczącego akcjonariusza.” – prawidłowy numer tego raportu to 6/2019, b) raportu nr 6/2019 z dnia 08.05.2019 r. „Złożenie Wniosku o ogłoszenie upadłości.” – prawidłowy numer tego raportu to 7/2019, c) raportu nr 7/2019 z dnia 03.06.2019 r. „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A wraz z projektami uchwał.” – prawidłowy numer tego raportu to 8/2019. Równocześnie MED-GALICJA S.A. wyjaśnia, że do dnia dzisiejszego opublikowała dziewięć raportów ESPI (wliczając niniejszy raport).

Inne komunikaty