Notowania

FALCON: strona spółki
10.06.2019, 10:20

ESC Zawarcie umowy na preprodukcję gry

Zarząd Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że zawarł w dniu 10.06.2019 r. umowę z SCProjects sp. z o. o. z siedzibą w Legionowie ("Twórca"), na podstawie której Twórca zobowiązuje się do przygotowania preprodukcji gry „Three Little Bears” w wersji na PC.
W przypadku pozytywnego odzewu graczy gra zostanie wdrożona do pełnej produkcji, a za jej wydanie będzie odpowiedzialny Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty