Notowania

TRN Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 1, 2 i 4 Statutu Spółki powołała na kolejną pięcioletnią kadencję:
1) Pana Dariusza Cegielskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki; 2) Pana Krzysztofa Luks, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki; 3) Panią Adrianę Bosiacką, pełniącą funkcję Członka Zarządu Spółki, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki; 4) Pana Mirosława Zubka, pełniącego funkcję Członka Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. Żadna z powołanych do Zarządu Spółki osób zgodnie z oświadczeniami nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zawodowe CV powołanych osób zarządzających znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty