Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRANSPOL: strona spółki
31.10.2023, 17:02

TRN Nabycie 100% udziałów belgijskiej spółki Geerts BV

Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 31 października 2023 r. Emitent oraz w 100% zależna od Emitenta spółka TP sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie ("Kupujący") w wyniku realizacji opcji kupna nabył 100% udziałów spółki Geerts BV z siedzibą w Brecht (Belgia) ("Geerts'). O zawarciu Umowy opcji kupna 100% udziałów spółki Geerts Emitent informował w raporcie bieżącym RB 40/2021 w dniu 20 października 2021 roku.
Przejście własności 100% udziałów spółki Geerts zostało dokonane za cenę 880.000 EUR powiększoną o korektę ceny sprzedaży udziałów o zweryfikowany dług netto na dzień 30 września 2023 roku. Geerts jest spółką, do której należy nieruchomość przeznaczona na cele biurowe oraz warsztat wraz z przyległym placem parkingowym. W/w nieruchomość wykorzystywana jest w działalności operacyjnej przez spółkę zależną Emitenta J. Deckers & Zn NV z siedzibą w Brecht w Belgi ("J. Deckers"). J. Deckers jest spółką transportową zlokalizowaną w okolicach portów morskich ARA (Amsterdam - Rotterdam - Antwerpia) zajmującą się transportem płynnych ładunków chemicznych na ternie Europy Zachodniej. J. Deckers realizuje usługi transportowe wykorzystując własny specjalistyczny tabor oraz zestawy transportowe będące w posiadaniu spółek z grupy kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty