Notowania

BIOERG: strona spółki
17.06.2019, 19:05

BER Lista Akcjonariuszy posiadających 5 % na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.

Zarząd spółki pod firmą Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. UNITED S.A. Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 6 375 OOO Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 6 375 000 Udział w liczbie głosów na WZA: 100 % Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,27 %

Inne komunikaty