Notowania

IQP Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Jarmińskiej o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 11 lipca 2019 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Inne komunikaty