Notowania

SARE: strona spółki
13.08.2019, 16:22

SAR Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy

Zarząd SARE S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu 08/2019 z dnia 29.01.2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13.08.2019 r., Spółka zawarła dwa aneksy do umów z ING Bank Śląski S.A. („Bank”):
- Aneks nr 1 do Umowy o korporacyjny kredyt złotowy na refinansowanie poniesionych przez Emitenta nakładów inwestycyjnych w ramach Inwestycji („Kredyt 1”); - Aneks nr 2 do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym („Kredyt 2”). Oba aneksy wprowadziły do wyżej wymienionych umów zmianę dotyczącą zabezpieczenia Kredytu 1 i Kredytu 2 w zakresie podmiotów poręczających weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową. Niniejsza zmiana obejmuje zwolnienie spółki Adepto sp. z o.o. z poręczenia powyższych kredytów. Wobec powyższego, weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wekslową dla obu umów kredytowych poręczony jest przez następujące spółki z Grupy SARE: VideoTarget sp. z o.o., Cashback services sp. z o.o., Sales Intelligence S.A., Fast White Cat S.A., Salelifter sp. z o.o., Ju: sp. z o.o., INIS sp. z o.o. Wszelkie pozostałe postanowienia umów o kredyt inwestycyjny oraz obrotowy pozostają niezmienione.

Inne komunikaty