Notowania

SARE: strona spółki
27.08.2019, 13:20

SAR Powołanie Prokurenta

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27.08.2019 r. podjął uchwałę w przedmiocie ustanowienia prokury w Spółce SARE S.A. Z dniem 27.08.2019 r., powołano na prokurenta Pana Tomasza Skupnia, określając prokurę jako łączną, uprawniającą do dokonywania czynności wyłącznie z członkiem organu zarządzającego.
Informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk Pana Tomasza Skupnia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty