Trwa ładowanie...
bECcmJCJ
Notowania
ABCDATA: strona spółki
18.10.2019, 22:46

ABC Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd VICIS New Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły zawiadomienia dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekazane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

bECcmJDr