Trwa ładowanie...
bDIYzSwl

Notowania

ABCDATA: strona spółki
29.11.2019, 19:11

ABC Uchwała GPW o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu giełdowego

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 63/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. oraz nr 87/2019 z dnia 21 listopada 2019 r., Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1222/2019 w sprawie wykluczenia, na wniosek Spółki, 125.266.899 akcji wszystkich serii Spółki z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 6 grudnia 2019 r.
Powyższa uchwała jest konsekwencją decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 listopada 2019 r. o udzieleniu zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r.

Inne komunikaty

bDIYzSwT