Trwa ładowanie...

Notowania

ABCDATA: strona spółki
19.11.2019, 19:22

ABC Powzięcie wiadomości o udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dematerializację akcji Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie komunikatu z 47. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), opublikowanego w dniu dzisiejszym na stronie internetowej KNF, Spółka powzięła wiadomość, że KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r.
Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF w powyższym przedmiocie, Spółka podejmie wszelkie niezbędne działania majce na celu wycofanie akcji Spółki z rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozwiązanie umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Inne komunikaty