Trwa ładowanie...
bECcJTNN
Notowania
ABCDATA: strona spółki
22.10.2019, 22:41

ABC Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 października 2019 r.

Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”) w dniu 22 października 2019 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na NWZ:
1) MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. łącznie wykonywała prawo głosu z 9.575.140 akcji, z których przysługiwało jej 9.575.140 głosów na NWZ, co stanowiło 100% głosów na NWZ (zgodnie bowiem z art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podczas NWZ nie wykonywała prawa głosu z akcji własnych) oraz stanowi 7,64% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 2) Spółka posiadająca 115.691.759 akcji własnych, uprawniających do 115.691.759 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 92,36% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; zgodnie z art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podczas NWZ nie wykonywała prawa głosu z akcji własnych.

Inne komunikaty

bECcJTOv