Trwa ładowanie...
bELgoiHp
Notowania
CTE: strona spółki
18.12.2020, 10:14

CTE Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Emitent"_ informuje, że otrzymał w dniu 17 grudnia 2020 r. wypowiedzenie umowy z dnia 12 grudnia 2019 roku o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect zawartej z NWAI Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie.
Wyżej wskazana umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 1 stycznia 2021 roku. Intencją Emitenta jest zawarcie nowej umowy o świadczenie usług Animatora Rynku w ASO, w terminie zapewniającym ciągłość wspomagania płynności akcji Emitenta, z podmiotem posiadającym wymagane uprawnienia". PONIEWAŻ: Zgodnie z Regulamina ASO: 7.Z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku rozwiązania lubwygaśnięcia umowy z AnimatoremRynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych zdwukrotnym określaniem kursu jednolitego–począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy -o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych zjednokrotnymokreślaniem kursu jednolitego.

Inne komunikaty

bELgoiHX