Trwa ładowanie...
bEJLOZat
Notowania
CTE: strona spółki
14.01.2021, 20:38

CTE Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 10 lutego 2021 r.

Spółka Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż na dzień 10 lutego 2021 roku, na godzinę 12.00 zostało zwołane w trybie Art. 25 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie 00-687, ul. Wspólna 70 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Sporządzenie listy obecności; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Kompletna dokumentacja zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki

Inne komunikaty

bEJLOZbb