Trwa ładowanie...
bDSEhQSt

Notowania

IQP: strona spółki
26.01.2021, 14:14

PUN Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] („Rozporządzenie”) Zarząd spółki PunkPirates S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Raport roczny za 2020 rok – 21.04.2021 roku 2. Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14.05.2021 roku 4. Raport za I półrocze 2021 roku – 22.09.2021 roku 5. Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 9.11.2021 roku Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku. Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku ze sprzedażą spółek zależnych oraz przeprowadzonymi połączeniami nie ma obowiązku sporządzania raportów skonsolidowanych. Emitent będzie sporządzał jedynie jednostkowe sprawozdania finansowe począwszy od sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Inne komunikaty

bDSEhQTb