Trwa ładowanie...
bEieAOGd

Notowania

HOTBLOK: strona spółki
22.03.2021, 19:13

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A. - zawarcie umowy o współpracy

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu 22 marca 2021 roku, zawarł umowę o współpracy z EVIG ALFA sp. z o.o. przy możliwym udziale CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
Przedmiotem umowy jest stworzenie pomiędzy Emitentem, a Spółkami EVIG ALFA sp. z o.o. oraz CARLSON INVESMENTS ASI S.A. platformy współpracy mającej służyć wymianie wzajemnych doświadczeń, wiedzy i wykorzystania potencjału Stron umowy w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji. Strony zakładają możliwość wspólnej realizacji inwestycji w innowacyjne projekty badawczo rozwojowe o dużym potencjale wzrostu poprzez inwestycję Emitenta przy współudziale CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. w projekty EVIG ALFA. Emitent oraz Strony ww. umowy uzgodnili, że współpraca na tym etapie nie generuje żadnych zobowiązań finansowych, chyba, że Strony postanowią inaczej co będzie wymagało odrębnej umowy. Ponadto umowa pozwala Emitentowi na przeniesienie części lub całości praw i obowiązków w stosunku do danej, potencjalnej inwestycji na Spółkę CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. – bez zgody EVIG ALFA sp. z o.o.

Inne komunikaty

bEieAOGL