Trwa ładowanie...
bDZSkCuZ

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
31.03.2021, 20:13

IST Informacja w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji serii B

Zarząd Infoscan S.A. („Emitent”, „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia wcześniejszego wykupu obligacji serii B, raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie aktualizacji informacji dotyczących porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki oraz raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki („Porozumienie”) informuje, iż Emitent dokonał wcześniejszego wykupu obligacji serii B za łączną kwotę 187.500 zł.
Jednocześnie Spółka informuje, iż ostatecznie dwóch obligatariuszy serii B wyraziło chęć kontynuowania rozliczeń w oparciu o harmonogram przyjęty w Porozumieniu (łączna kwota pozostała do spłaty z tytułu obligacji serii B to 125.000 zł ). Zgodnie z Porozumieniem, termin płatności ostatniej raty spłaty obligacji serii B przypada na dzień 31 grudnia 2021 r. Mając na uwadze treść uzgodnień dotyczących podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile, Emitent informuje, iż Movie Games Mobile wyraziło zgodę na spłatę dwóch obligatariuszy serii B zgodnie z obowiązującą treścią Porozumienia.

Inne komunikaty

bDZSkCvH