Trwa ładowanie...
bDZROogl

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
15.04.2021, 14:16

IST Zawarcie aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd Infoscan S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („Umowa przedwstępna”), raportu bieżącego ESPI nr 19/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie spełnienia drugiego z warunków umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz raportu bieżącego ESPI nr 23/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zawarcia aneksu do przedwstępnej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2021 r. doszło do zawarcia aneksu nr 2 do Umowy przedwstępnej, na mocy którego przesunięto termin na zawarcie umowy przyrzeczonej do dnia 31 kwietnia 2021 r. Zgodnie z pierwszym aneksem do Umowy przedwstępnej z dnia 26 marca 2021 r., strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r.
Pozostałe kwestie Umowy przedwstępnej pozostały bez zmian.

Inne komunikaty

bDZROogT