Trwa ładowanie...
bDZSdqXV

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
15.04.2021, 17:53

IST Korekta raportu bieżącego ESPI nr 29/2021 - Zawarcie aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym ESPI nr 29/2021 opublikowanym w dniu 15 kwietnia 2021 r. omyłkowo wskazano błędną datę w przesuniętym terminie na zawarcie umowy przyrzeczonej. Poprawny termin to 30 kwietnia 2021 r.
W związku z powyższym, Spółka poniżej przekazuje poprawną treść raportu: „Zarząd Infoscan S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („Umowa przedwstępna”), raportu bieżącego ESPI nr 19/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie spełnienia drugiego z warunków umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz raportu bieżącego ESPI nr 23/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zawarcia aneksu do przedwstępnej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2021 r. doszło do zawarcia aneksu nr 2 do Umowy przedwstępnej, na mocy którego przesunięto termin na zawarcie umowy przyrzeczonej do dnia 30 kwietnia 2021 r. Zgodnie z pierwszym aneksem do Umowy przedwstępnej z dnia 26 marca 2021 r., strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. Pozostałe kwestie Umowy przedwstępnej pozostały bez zmian.”

Inne komunikaty

bDZSdqYD