Trwa ładowanie...
bEqINWXV

Notowania

SARE: strona spółki
17.05.2021, 17:16

DTR Zawarcie przez Emitenta umowy o zwolnienie z długu

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17.05.2021 r., Spółka zawarła z VideoTarget sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („VT”) umowę o zwolnienie VT z długu wobec Digitree Group S.A. Emitent informował o powyższym w raporcie ESPI o numerze 37/2020 z dnia 31.08.2020 r., komunikując o sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów wspomnianej powyżej spółki VT, tj. 92 udziałów, stanowiących większościowy pakiet 90,2% udziałów VT.
Przedmiotowe zwolnienie z długu było jednym ze zobowiązań zawartych w związku z podpisaniem umowy sprzedaży udziałów VT pomiędzy Emitentem, Panem Rafałem Mandesem (ówczesnym mniejszościowym udziałowcem VT) oraz Panem Karolem Rozwałką, pełniącym wówczas funkcję Członka Zarządu VT. W związku z powyższym, w dniu 31.08.2020 r. zawarte zostało m.in. trójstronne porozumienie, w którym Emitent zobowiązał się w terminie do dnia 31.12.2021 r. do zwolnienia VT z długu względem Spółki w zakresie należności wynikających z zawartych pomiędzy spółkami umów pożyczki w latach 2019-2020 w łącznej kwocie 395 928,87 zł wraz z należnymi odsetkami na dzień złożenia oświadczenia o zwolnieniu z długu. Ostatecznie, łączna kwota zwolnienia z długu na dzień 14.05.2021 r. wyniosła 410 884,88 zł. Powyższe umorzenie pożyczek stanowiło ostatnie zobowiązanie Emitenta związane ze sprzedażą udziałów spółki VT, wszystkie pozostałe warunki transakcji zostały spełnione przez Spółkę do dnia 30.09.2020 r. Powyższe pożyczki zostały już wcześniej objęte odpowiednimi odpisami aktualizującymi, w związku z tym w żaden sposób nie wpłyną na wyniki Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty

bEqINWYD