Trwa ładowanie...
bELAEFnp
Notowania
BNPPPL: strona spółki
7.06.2021, 15:54

BNP Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. wpłynęło do Banku zawiadomienie od jednego z akcjonariuszy Banku – BNP Paribas SA („Akcjonariusz”), w którym Akcjonariusz poinformował o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku, o treści jak w załączeniu.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, ze zm.)

Załączniki

Inne komunikaty

bELAEFnX